Geschillenbeslechting & risicomanagement

resolut. is gespecialiseerd in geschillenbeslechting en risicomanagement.  Wij helpen u met het opstellen van heldere contracten en het beheersen van uw risico’s.  Komt het toch tot een geschil, dan kan u er op rekenen dat we uw belangen zo goed mogelijk zullen behartigen.  Complexe zaken, geschillen met een hoge inzet, of parallelle procedures… wij gaan steeds voor een pragmatische en kostenefficiënte aanpak, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

"Als nichekantoor gespecialiseerd in complexe geschillen zijn we thuis in alle aspecten van conflict management en kunnen wij u bijstaan in al uw behoeften m.b.t. geschillenbeheersing.”

Stijn Sabbe

"Voorkomen is beter dan genezen. Heldere contracten op maat van uw onderneming kunnen u heel wat kopzorgen achteraf besparen. Dankzij onze ervaring met contracten in tal van sectoren, kunnen wij risico’s snel inschatten en afdekken."

Caroline Daniels

Risicomanagement

Het vermijden van een ongewenst conflict is net zo belangrijk als het beheersen van het conflict zelf.  Met inachtneming van uw specifieke risicopreferentie kunnen wij u helpen bij het beheersen van dat risico. 

  • Wij helpen cliënten met het opstellen en nazicht van contracten.
  • Wij voeren juridische due diligence-oefeningen uit en stellen due diligence-rapporten op.
  • We formuleren compliance-strategieën, voeren compliance-audits uit en verzorgen compliance-trainingen.

Geschillenbeslechting

Wij vertegenwoordigen cliënten in nationale en internationale gerechtelijke procedures, voor diverse toezichthouders en tuchtcommissies en in nationale en internationale arbitrageprocedures.  Wij zijn gespecialiseerd in het behandelen van complexe en vaak multilaterale geschillen in een grote verscheidenheid aan sectoren.

Uiteraard kan u ook bij ons terecht als u de slaagkansen van een procedure voorafgaandelijk wil inschatten, of als u geconfronteerd wordt met een mogelijke procedure.  In dat geval helpen wij u met het uittekenen van een strategie ter beheersing van het conflict en, waar mogelijk, het onderhandelen van een minnelijke regeling met uw tegenpartij. 

We begeleiden u in alle fasen van een eventueel geschil, van ingebrekestelling tot gedwongen tenuitvoerlegging.