Gezondheidsrecht

resolut. is een nichekantoor gespecialiseerd in gezondheidsrecht. Wij willen het aanspreekpunt zijn voor zorginstellingen, beroepsbeoefenaars en andere actoren in de zorgsector voor alle juridische vragen waarmee zij geconfronteerd worden. Door onze ervaring en kennis van de sector kunnen we to the point-ondersteuning aanbieden. Een pragmatische en efficiënte aanpak zijn daarbij steeds het uitgangspunt.

"Als advocaten hebben we een hart voor de zorg. We willen ons steentje bijdragen door de sector een kwaliteitsvolle ondersteuning te bieden."

Diego Fornaciari
Specialisatie: Gezondheidsrecht

Ziekenhuizen

resolut. levert zowel eerstelijns, als gespecialiseerd juridisch advies in functie van de noden van uw ziekenhuis. De adviesverlening beperkt zich niet alleen tot het gezondheidsrecht in de strikte zin, maar behelst ook de andere rechtsdomeinen die van toepassing zijn op de sector, zoals het economisch recht, rechtspersonenrecht, wetgeving overheidsopdrachten, enz.

Binnen het klassieke “gezondheidsrecht” kan resolut. een specifieke expertise bieden voor een aantal focus-domeinen.  

Zorgberoepen

resolut. staat de gezondheidszorgbeoefenaars bij in alle aspecten aangaande de juridische vormgeving van hun activiteiten.

Artsen en medische raden

Wij bieden artsen en medische raden ondersteuning bij alle juridische kwesties waarmee zij geconfronteerd worden.  Voor artsen gaat het bv. om adviesverlening bij associatiecontracten en individuele overeenkomsten met ziekenhuizen, tuchtprocedures, medische aansprakelijkheid enz.  Voor medische raden bieden we advies in het kader van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden die door de ziekenhuiswet aan de medische raad zijn toegewezen.
Wij zijn in het bijzonder een partner voor artsen en medische raden bij alle aspecten van de “arts als ondernemer”, zoals het opzetten van projecten met ziekenhuizen of met private partners, het beheer van data, het “vermarkten” van innovatieve ideeën enz.

Andere gezondheidszorgbeoefenaars

Ook andere gezondheidszorgbeoefenaars (verpleegkundigen, vroedvrouwen, kinesitherapeuten enz.) kunnen bij ons terecht met al hun juridische vragen.  Het opzetten van samenwerkingsverbanden, vragen omtrent de kwalificaties van het beroep, begeleiding bij RIZIV-procedures en dossiers inzake aansprakelijkheid; het zijn slechts enkele voorbeelden van uitdagingen waarmee wij deze zorgberoepen bijstaan.

Andere actoren

Farmaceutische bedrijven, leveranciers van medische hulpmiddelen, “MedTech” spelers en andere ondernemingen die zich toespitsen op de gezondheidszorg kunnen beroep doen op de juridische expertise van resolut. voor alle vragen in verband met:

  • Farmaceutisch recht en regelgeving m.b.t. de ziekenhuisapotheken
  • IP en ICT-recht
  • Van overdracht, co-creatie en mede-eigendom tot licentie
  • Aansprakelijkheidsbepalingen
  • Privacy en bescherming van persoonsgegevens
  • De specifieke juridische context van ziekenhuizen
  • enz.