Elise Degroote

Specialisatie: Gezondheidsrecht

elise.degroote@resolut.law

Opleiding & accreditatie

  • Universiteit Antwerpen - Postgraduaat in het gezondheidsrecht en gezondheidsethiek - 2016 (magna cum laude)

  • Getuigschrift Cours de management du médicament (Namur)  - Instituut Farmaceutische Bedrijfskunde  - 2009.

  • KU Leuven - licentiaat rechten 1995 (cum laude), kandidaat in de rechten 1992 (cum laude)

Over Elise Degroote

Elise stapte in juni 2016 in de advocatuur. Sinds 1 september 2021 is zij werkzaam bij resolut.

Van 2016 tot halverwege 2021 was Elise verbonden aan een kantoor gespecialiseerd in het gezondheidsrecht. Daar legde zij zich toe op het statuut van de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, het statuut van producten in de gezondheidszorg (geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, enzovoort). Elise heeft tevens een bijzondere deskundigheid in de spreidingsreglementering van apotheken, evenals in de reglementering van het beroep van de apotheker.

Die bijzondere deskundigheid verwierf zij eveneens als bedrijfsjurist bij een federale beroepsvereniging van zelfstandige apothekers, waar zij zich van 2008 tot 2016 toelegde op de reglementering inzake de apotheek en het beroep van apotheker (spreidingsreglementering, beroepsuitoefening en –aansprakelijkheid, sociaal statuut).

Voordien was Elise werkzaam als juridisch stafmedewerker bij de studiedienst van de Orde van Vlaamse Balies (2003 – 2008) en was zij als assistent verbonden aan het Instituut voor contractenrecht van de KU Leuven (1996 – 2003).