Hendrik Lemmens

Specialisatie: Ondernemingsrecht

hendrik.lemmens@resolut.law

Opleiding & accreditatie

  • Karelsuniversiteit Praag - LL.M Human Rights & Environmental Protection Law 2017
  • KULeuven, Master in de rechten, 2017 (cum laude)
  • Salduz-praktijkopleiding 2021
  • Houder Getuigschrift Bijzondere Opleiding Cassatie in Strafzaken sinds 2019

Overige mandaten

  • Praktijkassistent Geschiedenis van het Publiekrecht en Rechtsmethodiek KULeuven - campus Brussel (2021 - ...)

Over Hendrik Lemmens

Hendrik Lemmens studeerde in 2015 met onderscheiding af als Master in de rechten aan de KU Leuven.  Zijn thesis met als titel A Human Rights Based Approach to Climate Change prikkelde zijn interesse voor mensenrechten en internationaal recht.  Hij legde zich dan ook verder toe op deze materie door een LL.M Human Rights & Environmental Protection te volgen aan de Karelsuniversiteit in Praag.

In februari 2017 vatte hij zijn advocatenstage aan bij de balie te Brussel bij een middelgroot kantoor, waar hij zich toelegde op een brede waaier van rechtstakken waaronder het ondernemings- en vennootschapsrecht, strafrecht en algemeen burgerlijk recht.  Hij deed er o.m. bijzondere ervaring op m.b.t. verenigingen, bestuurdersaansprakelijkheid, bouwrecht, en werkte mee aan een ophefmakende assisenzaak.

In december 2021 vervoegde Hendrik resolut., waar hij zich verder toelegt op juridische geschillenbeslechting in diverse rechtsdomeinen.  Hij spitst zich binnen resolut. hoofdzakelijk toe op complexe geschillen in het ondernemingsrecht, met vaak een strafrechtelijke component.

Hendrik is eveneens praktijkassistent “Geschiedenis van het publiekrecht” en “Rechtsmethodiek” bij de KU Leuven – Campus Brussel.