Ondernemingsrecht

Ondernemen gaat gepaard met risico’s nemen.  Wij staan u graag bij om op deze risico’s te anticiperen, deze risico’s te beheersen en (waar nodig) te remediëren.  Wij verlenen advies in alle takken van het ondernemingsrecht, helpen u bij het opstellen van heldere contracten, en zijn gespecialiseerd in het behandelen van complexe geschillen en procedures.  Wij treden op in een verscheidenheid aan sectoren, die vaak erg gereguleerd zijn, zoals bv. de energiesector, de voedingsindustrie en de sector van de gezondheidszorg.

"Als nichekantoor gespecialiseerd in complexe geschillen zijn we thuis in alle aspecten van conflict management en kunnen wij u bijstaan in al uw behoeften m.b.t. geschillenbeheersing.”

Stijn Sabbe

"Voorkomen is beter dan genezen. Heldere contracten op maat van uw onderneming kunnen u heel wat kopzorgen achteraf besparen. Dankzij onze ervaring met contracten in tal van sectoren, kunnen wij risico’s snel inschatten en afdekken."

Caroline Daniels

“Goede afspraken maken goede vrienden, en een correcte deal is doorgaans beter dan een overwinning voor de rechter.”

Pieter Van Mulders

Adviesverlening

Conflicten kunnen vaak worden vermeden of afgewend door tijdig juridisch advies in te winnen.  Wij hebben heel wat expertise in huis omtrent:

 • het opstellen van contracten (aankoop, verkoop, huur, aanneming, dienstverlening, CAPEX, managementcontracten, enz.)
 • het remediëren van problemen tijdens de uitvoering van een contract
 • de oprichting van een onderneming, overnames en fusies
 • het aanpassen van uw statuten en een governance-structuur op poten zetten
 • het formuleren van een gepaste strategie in geval van problemen met het management van uw onderneming, of conflicten tussen bestuurders en/of aandeelhouders
 • het aangaan van samenwerkingsverbanden
 • de begeleiding bij compliance oefeningen
 • enz.

Onze adviesverlening spitst zich toe op zowel de relaties binnen uw onderneming (bestuurders, aandeelhouders, management) als de relaties buiten uw onderneming (klanten, leveranciers, overheidsinstellingen, regulatoren) en strekt zich uit over alle takken van het ondernemingsrecht waaronder:

 • algemeen contractenrecht
 • bouwrecht
 • vennootschapsrecht
 • insolventierecht
 • mededingingsrecht
 • wetgeving marktpraktijken
 • consumentenrecht
 • ondernemingsstrafrecht
 • het raakvlak tussen het gezondheidsrecht en het ondernemingsrecht

Procedures

Als het voor een bepaald geschil niet mogelijk blijkt een minnelijke oplossing te vinden, doen wij wat nodig is om uw belangen te verdedigen en zo nodig af te dwingen in het kader van een procedure.  Wij staan onze cliënten bij in nationale en internationale gerechtelijke procedures, voor diverse rechtscolleges, toezichthouders, tuchtcommissies en in arbitrageprocedures.  Wij begeleiden u in alle fasen van een eventueel geschil, van ingebrekestelling tot gedwongen uitvoering.  Wij hebben een brede expertise en kunnen u bijvoorbeeld begeleiden bij:

 • geschillen in de gezondheidssector (bv. dissociatie, afzetting van een arts)
 • aandeelhouders- en managementconflicten en geschillen met of tussen bestuurders
 • geschillen omtrent de levering van goederen of diensten
 • stakingsvorderingen
 • geschillen omtrent diverse moeilijkheden die zich kunnen voordoen bij de uitvoering van contracten
 • bouwgeschillen
 • complexe strategische geschillen, waarbij meerdere procedures tegelijk moeten worden gevoerd (denk maar aan een combinatie van een stakingsvordering, beslagprocedure, uitsluitingsvordering, procedure ten gronde en strafprocedure)

In lijn met onze visie zetten wij ook volop in op maatschappelijk relevante dossiers en procedures.  Deze nemen dan vaak de vorm aan van groepsvorderingen waarin wij de rechten van een grotere groep gedupeerden (doorgaans particulieren) tegen onderneming(en) en/of overheden behartigen, onder meer in het kader van vastgoedgeschillen en het financieel recht.