Resoluut voor de juiste oplossing

resolut. is een niche advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in ondernemingsrecht en gezondheidsrecht.  We doen wat nodig is om uw zaak op een pragmatische en kostenefficiënte manier tot een goed einde te brengen.  U kan er op rekenen dat wij altijd resoluut voor de juiste oplossing gaan.

In de kijker

Welkom, Marie!

Marie loopt momenteel stage bij resolut. in het kader van haar opleiding Rechtspraktijk. Ze koos voor resolut. vanwege haar passie voor het recht en haar nieuwsgierigheid naar gezondheidsrecht, die tijdens haar studie zijn ontstaan. Tijdens haar stageperiode legt Marie zich ook toe op het schrijven van haar bachelorproef over draagmoederschap, waarbij resolut. haar waar nodig ondersteunt en begeleidt.

Verder volgt Marie ook het keuzetraject vastgoed, wat haar de mogelijkheid biedt betrokken te worden bij dossiers waar vastgoedconflicten aan de orde zijn. Zo geraakt ze tijdens haar stage nog beter vertrouwd met de juridische aspecten daarvan.

Lees meer

Mr. Stijn Sabbe bespreekt misleidende erfpachtconstructies op het Erfpachtcongres

Tijdens het Erfpachtcongres op 4 februari 2023 gaf Stijn een uiteenzetting over zgn. misleidende erfpachtconstructies.  De studiedag werd ingericht door Erfpacht vzw, een vereniging die opkomt tégen misbruiken van het erfpachtsysteem en vóór de belangen van (gedupeerde) investeerders in erfpachtconstructies.  Dit type investeerder wordt immers na aankoop maar al te vaak geconfronteerd met onverwachte kosten, vergunningsproblemen, grove afwijkingen van het bouwplan en wurgcontracten met exploitanten.

resolut. treedt trouwens op als adviseur van verschillende investeerders in vastgoed die met dergelijke problematieken zijn geconfronteerd.  Op het Erfpachtcongres gaf Stijn uitleg over de juridische aspecten van een investering met erfpacht, ging hij in op hoe contracten met erfpachtconstructies moeten worden gelezen en besprak hij de actiemogelijkheden waarover gedupeerde investeerders in dergelijk geval beschikken.

Lees meer

VPG-studiedag: Mr. Caroline Daniels bespreekt de opportuniteiten van ADR

Tijdens de jaarlijkse VPG-studiedag op 14 oktober 2022 gaf Caroline een uiteenzetting over alternatieve geschillenoplossing en zoomde daarbij in het bijzonder in op de meest courante verschijningsvormen in België en hun regulering. 

Ook resolut. is ervan overtuigd dat het vatten van een rechtbank niet altijd nodig is om een geschil op te lossen; een alternatieve (geschillen)oplossing valt meer wel dan niet (minstens) te overwegen, weze het na rechtstreekse onderhandelingen tussen partijen dan wel via tussenkomst van een bemiddelaar. 

Nog een wist-je-datje:  de procedureregels ten tijde van Napoleon bepaalden dat élke zaak eerst verplicht voor de vrederechter moest komen met het oog op een verzoening.  Pas wanneer dit mislukte, mocht er worden gedagvaard ten gronde.  Partijen die niet verschenen voor zo’n verzoeningspoging werden veroordeeld tot een geldboete.  Die regel is intussen (gelukkig) afgeschaft, maar de verzoeningsrol van de rechter, en bij uitbreiding van de advocaat, blijft tot vandaag relevant. 

Lees meer