Griepvaccins

24 oktober 2023

Publieke officina-apothekers mogen, voor zover zij aan de opleidingsvoorwaarden voldoen, sinds 1 oktober 2023 ook het griepvaccin toedienen en dit minstens tot en met 31 december 2023.   “Ook” want voor het coronavaccin is dit al langer zo.

De patiënt kan met andere woorden zowel voor zijn coronaboosterprik als voor zijn griepvaccin zowel bij zijn huisarts als bij de apotheker terecht. De wetgever wil op die manier zoveel mogelijk mensen en in het bijzonder risicogroepen (ouderen, mensen met onderliggende aandoeningen, mensen met immuniteitsproblemen, zwangere vrouwen, enz.) laten vaccineren om te vermijden dat ze ernstig ziek worden.  Op die manier zouden ook de artsen en de ziekenhuizen worden ontlast.  De laagdrempeligheid van de apotheek kan hiertoe bijdragen. Tijdens zijn uiteenzetting voor de Kamercommissie Gezondheid en Gelijke Kansen verwees minister Vandenbroucke onder meer naar het feit dat de officina-apotheker “voor bepaalde groepen de enige toegankelijke beoefenaar van een gezondheidszorgberoep is, zeker voor mensen die geen huisarts hebben of waarvan de huisarts reeds zwaar belast is”.

De wet van 9 oktober 2023 tot wijziging van de wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, die de wettelijke basis voor de toediening van het griepvaccin tot de apotheker creëert, kende een korte parlementaire voorbereiding, zij het niet zo kort als minister Vandenbroucke voor ogen had en best woelig.

Geen enkel parlementslid betwistte het belang van een zo groot mogelijke toegankelijkheid van het griepvaccin en een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad.  Evenwel stelden diverse parlementsleden vast dat het wetsontwerp tot wrevel en zelfs tot tegenstellingen tussen de artsen en apothekers heeft geleid.  Dat leidde tot onder meer de vraag hoe de minister staat tegenover het “one-stop-shop”- principe, ook bij de huisarts.  De apotheker die een griepvaccin toedient, schrijft dit voor, levert dit af en dient dit toe, zodat de patiënt slechts bij één zorgverstrekker, namelijk de apotheker, hoeft te zijn voor zijn griepvaccin.  Laat de patiënt zich bij zijn huisarts vaccineren, dan moet hij dit vaccin sowieso nog in de apotheek afhalen. De minister kreeg dan ook van diverse parlementsleden de vraag hoe hij staat tegenover de mogelijkheid voor artsen om de vaccins die ze toedienen rechtstreeks te laten leveren en te bewaren in hun praktijk. 

Verder rezen nog bedenkingen en opmerkingen over onder meer de registratie van de griepvaccins, de informatie naar de bevolking welke apothekers wel en welke apothekers niet vaccineren, de gegevensdoorstroming naar de huisarts over de vaccinatiestatus van zijn patiënt, de verwijzing van specifieke patiënten door de apotheker naar de huisarts, enz.  

De wet geldt tot en met 31 december 2023.  Een verlenging gedurende maximaal één jaar is wel mogelijk bij een in Ministerraad overlegd Koninklijk besluit.  In elk geval is het de bedoeling dat een evaluatie volgt.