Lunchwebinar: De klokkenluiderswet in zorginstellingen

27 april 2023

Op 27 april besprak Mr. Stijn Sabbe tijdens een lunchwebinar de nieuwe klokkenluidersregeling, met een focus op de juridische en praktische toepassing daarvan binnen zorginstellingen (ziekenhuizen, woonzorgcentra, groeperingen van thuisverpleegkundigen, enz.). 

Deze nieuwe wettelijke regeling voorziet niet alleen in een bepaalde bescherming van de melders (“klokkenluiders”), maar legt ook diverse verplichtingen op aan de zorginstellingen (en andere organisaties) zelf zoals – niet in het minst – het opzetten van een performant intern meldplatform. 

Kwamen tijdens dit interactieve seminar onder meer aan bod: aan welke criteria moet het intern meldplatform voldoen, voor welke inbreuken kunnen meldingen worden gedaan, hoe moeten melders worden behandeld, hoe zit het met zelfstandige zorgverstrekkers die binnen uw organisatie actief zijn (bv. artsen), en hoe moet u deze nieuwe regels verzoenen met de bestaande regelgeving inzake het beroepsgeheim, GDPR, enz.? 

U merkt het: vele vragen, waarop wij graag een antwoord bieden. Contacteer ons gerust als u hierover als melder of organisatie vragen of bezorgdheden heeft.