Mr. Stijn Sabbe bespreekt misleidende erfpachtconstructies op het Erfpachtcongres

4 februari 2023

Tijdens het Erfpachtcongres op 4 februari 2023 gaf Stijn een uiteenzetting over zgn. misleidende erfpachtconstructies.  De studiedag werd ingericht door Erfpacht vzw, een vereniging die opkomt tégen misbruiken van het erfpachtsysteem en vóór de belangen van (gedupeerde) investeerders in erfpachtconstructies.  Dit type investeerder wordt immers na aankoop maar al te vaak geconfronteerd met onverwachte kosten, vergunningsproblemen, grove afwijkingen van het bouwplan en wurgcontracten met exploitanten.

resolut. treedt trouwens op als adviseur van verschillende investeerders in vastgoed die met dergelijke problematieken zijn geconfronteerd.  Op het Erfpachtcongres gaf Stijn uitleg over de juridische aspecten van een investering met erfpacht, ging hij in op hoe contracten met erfpachtconstructies moeten worden gelezen en besprak hij de actiemogelijkheden waarover gedupeerde investeerders in dergelijk geval beschikken.