Welkom, Maren!

16 augustus 2023

Maren versterkt ons team ondernemingsrecht. 

 

 

 

Zij is gespecialiseerd in het vennootschapsrecht en heeft een ruime ervaring in zowel het insolventierecht als wat betreft geschillen voor en tussen de verschillende stakeholders van een vennootschap. 

Maren studeerde in 2015 met onderscheiding af als Master in de Rechten aan de Universiteit Gent, waarna zij zich aansloot bij de Gentse balie.  Tijdens haar stagejaren deed Maren een ruime ervaring op in uiteenlopende rechtstakken en gaf zij daarnaast bijles aan rechtenstudenten.  De verscheidenheid en complexiteit van het ondernemingsrecht bewogen haar ertoe zich na haar stage te specialiseren in de juridische aspecten van het ondernemersleven.  In augustus 2023 vervoegde Maren resolut., waar zij zich verder toelegt op juridische geschillenbeslechting met een focus op het ondernemingsrecht in het algemeen en het vennootschapsrecht in het bijzonder.