Ziekenhuisnetwerken vallen onder concentratiecontrole

18 december 2020

Zoals reeds eerder aangekondigd, nu ook bevestigd door de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA): ook ziekenhuisnetwerken vallen in principe onder de concentratiecontrole! De BMA zal nu geval per geval nagaan of de vorming van het ziekenhuisnetwerk een duurzame verandering van zeggenschap met zich meebrengt en aldus moet aangemeld worden. Een goede voorbereiding en bepaling van de strategie is aangewezen als u als ziekenhuis of -netwerk in dialoog treedt met de BMA.

bijlage_2.pdf