Focusdomeinen van resolut.

Transitiemomenten

Een fusie, de oprichting van een ziekenhuisnetwerk, de implementatie van een nieuwe elektronisch patiëntendossier.  Het zijn maar enkele voorbeelden van belangrijke transitiemomenten die een ziekenhuis kan meemaken.  We begeleiden ziekenhuizen die een transitiefase doorlopen van A tot Z bij alle juridische vraagstukken.  Met een op maat gemaakt plan van aanpak worden de verschillende aspecten van de transitie opgenomen en wordt een tijdslijn vastgelegd.  In het geval van een ziekenhuisfusie gaat het bv. over de modaliteiten voor de erkenningsaanvragen, de impact van het mededingingsrecht, de verschillende aspecten van de rechtsverhouding met de ziekenhuisartsen, corporate governance, opmaak van een fusieprotocol enz.

Ontwikkelingen inzake technologie en innovatie

Het Groenboek “Hospital of the Future” stelt duidelijk: “Een ziekenhuis zonder technologie is haast ondenkbaar als er wordt gedacht aan het ziekenhuis van de toekomst. Het gebruik van robots, big data, enz. is reeds een ingeslagen weg die zich alleen nog verder kan ontwikkelen naar 2030.”  Wij zijn een partner voor ziekenhuizen bij alle ontwikkelingen inzake technologie en innovatie.  De juridische aspecten zijn immers talrijk: de wetgeving voor medische hulpmiddelen, intellectuele eigendomsrechten, GDPR, aansprakelijkheidsrecht, wetgeving patiëntenrechten enz.

De juridische aspecten van het “ondernemerschap”

Ziekenhuizen zijn ondernemingen.  En nu zij zich meer en meer profileren op de markt, bv. op het vlak van innovatie, treden de juridische uitdagingen op de voorgrond, o.m. op het vlak van het mededingingsrecht, de B2B-wetgeving, de rechten en plichten inzake reclame, de implicaties van samenwerkingen tussen ziekenhuizen en private ondernemingen enz.  Wij hebben een specifieke expertise in de juridische aspecten van het “ondernemerschap” en helpen ziekenhuizen om zich een weg te banen binnen deze, voor hen nog vaak onverkende, wereld.

Kwesties aangaande de rechtsverhouding met de ziekenhuisarts

De wetgever heeft de ziekenhuisarts een specifiek statuut gegeven, waarbij hij niet alleen als dienstverlener van het ziekenhuis optreedt, maar via de medische raad tevens mede de besluitvorming bepaalt voor belangrijke dossiers.  Wij adviseren en ondersteunen ziekenhuizen omtrent alle mogelijke kwesties aangaande de rechtsverhouding met de ziekenhuisarts.  Waar nodig bieden wij ook ondersteuning bij conflictsituaties om deze adequaat aan te pakken.