Filip Van Der Mauten

Specialisatie: Gezondheidsrecht

filip.vandermauten@resolut.law

Opleiding & accreditatie

  • Universiteit Antwerpen Master na Master Ondernemingsrecht 2012
  • Katholieke Universiteit Brussel LL.B 2001; Katholieke Universiteit Brussel LL.M 2004
  • Certificaat Data Protection Officer 2021

Over Filip Van Der Mauten

Filip behaalde in 2004 zijn masterdiploma aan de KULeuven en is onmiddellijk aan de slag gegaan als advocaat in het gezondheidsrecht. Tussen 2004 en 2019 was hij werkzaam in diverse kantoren met een specialisatie in het brede gezondheidsrecht. Filip ontwikkelde hier een passie voor de administratief rechtelijk getinte dossiers (overheidsopdrachten, publiekrechtelijke procedures, …). In 2012 werd Filip aangesteld als voorzitter van het Visumbureau binnen de vzw Mdeon (een deontologisch platform waarbij de relatie tussen de farmaceutische en medische hulpmiddelenindustrie en de gezondheidszorgbeoefenaars centraal staat). Tot 2019 combineerde Filip deze functie met zijn praktijk als advocaat, om nadien voltijds bij Mdeon aan de slag te gaan als voorzitter/coördinator van het Visumbureau en om deel uit te maken van het managementcomité van Betransparent.be. Sinds oktober 2020 is Filip terug ingeschreven als advocaat. Begin 2021 volgde Filip met goed gevolg de opleiding tot Data Protection Officer en werd hij aangesteld als DPO binnen Mdeon. Filip zal zich toeleggen op het klassieke gezondheidsrecht (overheidsopdrachten en publiekrechtelijke procedures), met een bijzondere focus op het brede domein van de ouderenzorg.