Griepvaccins

24 oktober 2023

Publieke officina-apothekers mogen, voor zover zij aan de opleidingsvoorwaarden voldoen, sinds 1 oktober 2023 ook het griepvaccin toedienen en dit minstens tot en met 31 december 2023.   “Ook” want voor het coronavaccin is dit al langer zo.

Welkom, Margo en Margaux!

2 oktober 2023

Margaux Defauw vervoegde ons team gezondheidsrecht. 

Margo D'Hondt startte als stagiaire en zal zowel het team gezondheidsrecht als het team ondernemingsrecht ondersteunen. 

Welkom aan beiden! 

Meer nieuws

Mr. Stijn Sabbe bespreekt misleidende erfpachtconstructies op het Erfpachtcongres

Tijdens het Erfpachtcongres op 4 februari 2023 gaf Stijn een uiteenzetting over zgn. misleidende erfpachtconstructies.  De studiedag werd ingericht door Erfpacht vzw, een vereniging die opkomt tégen misbruiken van het erfpachtsysteem en vóór de belangen van (gedupeerde) investeerders in erfpachtconstructies.  Dit type investeerder wordt immers na aankoop maar al te vaak geconfronteerd met onverwachte kosten, vergunningsproblemen, grove afwijkingen van het bouwplan en wurgcontracten met exploitanten.

resolut. treedt trouwens op als adviseur van verschillende investeerders in vastgoed die met dergelijke problematieken zijn geconfronteerd.  Op het Erfpachtcongres gaf Stijn uitleg over de juridische aspecten van een investering met erfpacht, ging hij in op hoe contracten met erfpachtconstructies moeten worden gelezen en besprak hij de actiemogelijkheden waarover gedupeerde investeerders in dergelijk geval beschikken.

Lees meer

VPG-studiedag: Mr. Caroline Daniels bespreekt de opportuniteiten van ADR

Tijdens de jaarlijkse VPG-studiedag op 14 oktober 2022 gaf Caroline een uiteenzetting over alternatieve geschillenoplossing en zoomde daarbij in het bijzonder in op de meest courante verschijningsvormen in België en hun regulering. 

Ook resolut. is ervan overtuigd dat het vatten van een rechtbank niet altijd nodig is om een geschil op te lossen; een alternatieve (geschillen)oplossing valt meer wel dan niet (minstens) te overwegen, weze het na rechtstreekse onderhandelingen tussen partijen dan wel via tussenkomst van een bemiddelaar. 

Nog een wist-je-datje:  de procedureregels ten tijde van Napoleon bepaalden dat élke zaak eerst verplicht voor de vrederechter moest komen met het oog op een verzoening.  Pas wanneer dit mislukte, mocht er worden gedagvaard ten gronde.  Partijen die niet verschenen voor zo’n verzoeningspoging werden veroordeeld tot een geldboete.  Die regel is intussen (gelukkig) afgeschaft, maar de verzoeningsrol van de rechter, en bij uitbreiding van de advocaat, blijft tot vandaag relevant. 

Lees meer